เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่มีพื้นฐาน

Thai Learn English

Discover English Your Way

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่มีพื้นฐาน

Above and Over ใช้ต่างกันอย่างไร

Thai Learn English ขอเสนอหลักการใช้และข้อแตกต่างระหว่าง Above and Over

1. ทั้ง Above และ Over ต่างมีความหมายเดียวกันคือ ‘Higher than หรือ อยู่เหนือกว่า” นั่นเอง ซึ่งคำว่า Above นั้นมักจะถูกใช้มากกว่าในความหมายนี้

โดยทั้ง Above or Over สามารถใช้ได้ในกรณนี้

ตัวอย่างเช่น

The water came up above/over our knees. น้ำได้ขึ้นมาเหนือเลยเข่าของพวกเราแล้ว

Can you see the helicopter above/over the place? คุณเห็นเฮลิคอปเตอร์บินอยู่เหนือปราสาทไหม

 

2. ใช้ above กรณีเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้อยู่เหนืออีกสิ่งหนึ่งแบบตรงๆ

ตัวอย่างเช่น

We’ve got a little house above the lake. (ไม่ใช้ over the lake) เรามีบ้านหลังเล็กๆอยู่เหนือทะเลสาบ

 

3. เราจะใช้คำว่า over ต่อเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ครอบหรือคลุม (cover) หรือสัมผัส (touch) อีกสิ่งหนึ่งแล้ว

ตัวอย่างเช่น

There is cloud over the North of Thailand. มีกลุ่มเมฆปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย

 

4. เราใช้คำว่า over หรือ across ในกรณีที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ามผ่านอีกสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น

The plane was flying over/across Thailand เครื่องบินนั้นกำลังบินข้ามผ่านประเทศไทย

 

5. Above จะถูกใช้ในการวัด (Measurements) ค่าต่างๆเช่น วัดอุณหภูมิ ความสูง

ตัวอย่างเช่น

The temperature is three degrees above zero. อุณภูมิอยู่ที่ 3 องศาจากจุดศูนย์

 

6. เรามักจะใช้ over ในการพูดเกี่ยวกับอายุ (ages) และ ความเร็ว (speeds) สิ่งให้ความมายว่า มากกว่า (more than)

ตัวอย่างเช่น

You have to be over 18 to see this film. คุณต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีเพื่อจะดูหนังเรื่องนี้

The police said she was driving at over 110 kmh. เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าหล่อนได้กำลังขับด้วยความเร็ว มากกว่า 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

7. ในหนังสือหรือเอกสารต่างๆ การใช้ above นั้นจะให้ความหมายในเชิงว่า ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น (written before)

ตัวอย่างเช่น

The above rules and regulations apply to all students. กฎและระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนั้นมีผลบังคับใช้กับนักเรียนทุกคน

The prices and delivery charges, see above. ราคาและค่าจัดส่ง ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

 

การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “above” และ “on” เป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษอันจะเป็นการถ่ายทอดความคิดได้อย่างถูกต้องและชัดเจน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อาศัยพื้นฐานของความแตกต่างเหล่านี้เพื่อเสริมความเข้าใจเชิงลึก ฉนั้นภาษาอังกฤษด้วยตัวคุณเอง ควรใส่ใจกับรายละเอียดเหล่านี้เพื่อนำความรู้ครอบคลุมและปรับใช้ในสถาณการณ์จริง การเรียนรู้ด้วยตนเองจำเป็นต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง กระบวนการนี้ซ้ำๆจะส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษ

Thai Learn English หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของทุกท่าน

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากไม่มีพื้นฐานเลย

การเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเป็นการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความท้าทายร่วมกับความพยายามยามของความตั้งใจและความรับผิดชอบที่สูงมาก หลายคนอาจลังเลที่จะเริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐานในภาษา Thai Learn English เรามีวิธีการจากประสบการณ์จริงที่พร้อมจะแบ่งปัน เรายินดีต้อนรับโอกาสที่จะแนะนำคุณผ่านกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานในภาษาหรือจะเริ่มต้นที่ระดับศูนย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี! เป้าหมายของเราคือการให้คุณได้รับการสนับสนุนและเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง คุณสามารถเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในปริมาณตามที่คุณต้องการ ค้นหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแบบของคุณเอง