เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่มีพื้นฐาน

Thai Learn English

Discover English Your Way

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่มีพื้นฐาน

All and Every ใช้ต่างกันอย่างไร

all (ทั้งหมด) และ every (ทุกๆ) โดยทั่วไปต่างถูกใช้พูดเกี่ยวกับคนและสิ่งของ ซึ่งให้ความหมายที่แตกต่างการใช้ every จะเพื่อสื่อว่าทุกๆ คน, สิ่ง นั้น ไม่เว้นกรณีใดๆ (without exception) ซึ่งทั้ง 2 คำนี้ถูกใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน

1. Every ใช้ร่วมกับคำนามเอกพจน์ singular nouns / all ใช้ร่วมกับคำนามพหูพจน์ plural nouns

ตัวอย่างเปรียบเทียบ

Every child needs love. (ผิด all child needs love) เด็กทุกคนต้องการความรัก
All children need love.

Every light was out. แสงทั้งหมดดับหายไป
All the lights were out.

2. Every ไม่ถูกใช้ร่วมกับคำนำหน้านามต่าง determiners

Every ไม่ถูกใช้ร่วมกับคำนำหน้านามต่าง determiners คำกำกับนาม (articles (a, an, the)), แสดงความเป็นเจ้าของ (possessives (my, your, their, our..)) or คำชี้เฉพาะ (demonstratives (that, this, those, these…))

ตัวอย่างเช่น

All of the plates were broken. จากทุกจานแตกหมด
Every plate was broken. (ผิด Every the plate / the every plate)

I’ve written to all of my friends ฉันได้เขียนถึงเพื่อนของฉันทุกคน
I’ve written to every friend I have. (ผิด every my friend / my every friend)

3. All สามารถใช้กับสิ่งที่นับไม่ได้ uncountables

เราสามารถใช้ all กับสิ่งที่นับไม่ได้ แต่ every ไม่สามารถใช้ได้

ตัวอย่างเช่น

I like all music. ฉันชอบดนตรีทุกแนว (ผิด every music)

4. All day ทั้ง และ every day ทุกๆวัน

All day ให้ความหมายว่าทั้งวัน เช้า-กลางคืน
Every day ให้ความหมายว่าทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ …

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

การเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเป็นการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความท้าทายร่วมกับความพยายามยามของความตั้งใจและความรับผิดชอบที่สูงมาก หลายคนอาจลังเลที่จะเริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐานในภาษา Thai Learn English เรามีวิธีการจากประสบการณ์จริงที่พร้อมจะแบ่งปัน เรายินดีต้อนรับโอกาสที่จะแนะนำคุณผ่านกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานในภาษาหรือจะเริ่มต้นที่ระดับศูนย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี! เป้าหมายของเราคือการให้คุณได้รับการสนับสนุนและเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง คุณสามารถเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในปริมาณตามที่คุณต้องการ ค้นหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแบบของคุณเอง