เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่มีพื้นฐาน

Thai Learn English

Discover English Your Way

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่มีพื้นฐาน

Below และ Under ใช้ต่างกันอย่างไร

1. ทั้ง below และ under ต่างมีความหมายเดียวกันคือ ‘lower than หรือ อยู่ใต้/อยู่ด้านใต้/ต่ำกว่า นั่นเอง

โดยทั้ง below และ under สามารถใช้ได้ในกรณที่ให้ความหมายว่าอยู่ใต้/อยู่ด้านใต้

ตัวอย่างเช่น
Look in the cupboard below/under the sink. ลองดูที่ตู้ที่อยู่ใต้อ่างล้างจาน

เป็นการให้ความหมายแบบตรงตัวกับสิ่งที่อยู่ด้านใต้ของอีกสิ่งหนึ่ง

 

2. เรามักจะใช้ below กรณีเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้อยู่เหนืออีกสิ่งหนึ่งแบบตรงๆ

ตัวอย่างเช่น

A moment later the sun disappeared below the horizon. อีกชั่วขณะจากนั้นดวงอาทิตย์ได้หายไปใต้ขอบฟ้า

ลองสังเกตุว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้ไปอยู่ใต้ขอบฟ้าแบบตรงๆ

 

3. เรามักจะใช้คำว่า under ต่อเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ถูกครอบหรือคลุม (covered) หรือถูกบัง/ซ่อน (hidden) จากบางสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งนั้น และทั้งสองสิ่งนั้นสัมผัสกัน

ตัวอย่างเช่น

I think the cat’s under the bed. ฉันคิดว่าแมวอยู่ใต้เตียง

What are you wearing under your sweater? คุณกำลังสวมใส่อะไรอยู่ใต้เสื้อกันหนาว

The whole village is under water ทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำ

 

4. Below จะถูกใช้ในการวัด (Measurements) ค่าต่างๆเช่น วัดอุณหภูมิ ความสูง

ตัวอย่างเช่น

The temparature is three degrees below zero. อุณภูมิอยู่ที่ต่ำกว่า 3 องศาจากจุดศูนย์

Parts of Thailand are below sea level. บางภาคส่วนของประเทศไทยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะล

The plane came down below the clouds. เครื่องบินบินต่ำลงมาจากกลุ่มเมฆ

 

5. เรามักจะใช้ under ในกรณีให้ความหมายว่า น้อยกว่า (less than) หรือ อายุน้อยกว่า (younger than)

ตัวอย่างเช่น

There were under 20 people in the room. มีคนจำนวนน้อยกว่า 20 คนที่อยู่ในห้อง

You can’t see this film if you’re under 18. คุณไม่สามารถรับชมหนังเรื่องนี้ได้ ถ้าคุณอายุน้อยกว่า 18 ปี

 

6. การใช้ Underneath นั้นบางครั้งสามารถใช้เป็นคำบุพบท (preposition) แทนคำว่า under ได้ แต่ได้ในกรณีที่เป็นตำแหน่งทางกายภาพ (Physical position) เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น

There’s a cat under(neath) the table.

เปรียบเทียบ ไม่สามารถใช้กรณีนี้

ถูก = He’s still under 18

ผิด = He’s still underneath 18

 

7. beneath

คำว่า beneath มักจะถูกใช้ในการเขียนแนววรรณกรรม ( literary style ) มากกว่า

ตัวอย่างเช่น

The ship sank slowly beneath the waves. เรือก็ค่อยๆจมดิ่งลงภายใต้คลื่นทะเล

เน้นความสละสลวยมากขึ้น


การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “below ” และ ” under” เป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษอันจะเป็นการถ่ายทอดความคิดได้อย่างถูกต้องและชัดเจน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อาศัยพื้นฐานของความแตกต่างเหล่านี้เพื่อเสริมความเข้าใจเชิงลึก ฉนั้นภาษาอังกฤษด้วยตัวคุณเอง ควรใส่ใจกับรายละเอียดเหล่านี้เพื่อนำความรู้ครอบคลุมและปรับใช้ในสถาณการณ์จริง การเรียนรู้ด้วยตนเองจำเป็นต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง กระบวนการนี้ซ้ำๆจะส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษ

 Thai Learn English หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของทุกท่าน

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

การเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเป็นการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความท้าทายร่วมกับความพยายามยามของความตั้งใจและความรับผิดชอบที่สูงมาก หลายคนอาจลังเลที่จะเริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐานในภาษา Thai Learn English เรามีวิธีการจากประสบการณ์จริงที่พร้อมจะแบ่งปัน เรายินดีต้อนรับโอกาสที่จะแนะนำคุณผ่านกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานในภาษาหรือจะเริ่มต้นที่ระดับศูนย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี! เป้าหมายของเราคือการให้คุณได้รับการสนับสนุนและเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง คุณสามารถเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในปริมาณตามที่คุณต้องการ ค้นหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแบบของคุณเอง