เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่มีพื้นฐาน

Thai Learn English

Discover English Your Way

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่มีพื้นฐาน

Politeness ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ

เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษให้สุภาพ

เคยไหม? ที่เจอสถานการณ์ไม่รู้จะพูดอะไรดี หรือพูดไปแล้วรู้สึกผิดภายหลัง ความสุภาพเป็นสิ่งสำคัญมากในภาษาอังกฤษ เพราะมันช่วยให้เราหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้นั่นเอง โดยเนื้อหาจะเน้นการทำประโยคคำภามให้เกิดความสุภาพ การเรียนรู้ความสุภาพในภาษาอังกฤษ ไม่ใช่แค่การพูดให้ถูกไวยากรณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกฝนทักษะการเข้าสังคมและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอีกด้วย

Using Questions การใช้ประโยคคำถาม

1. การร้องขอ (requests) Could you…..?

เรามักจะขอให้ผู้อื่นทำบางสิ่งให้โดยใช้คำถาม Yes/No questions ซึ่งในที่นี้ผู้รับฟังจะสามารถเลือกได้ว่าจะตกลงหรือไม่
ตัวอย่างเช่น
สุภาพมากกว่า
Could you tell me the time, please?

สุภาพน้อยกว่า
Please tell me the time.
 
ตัวอย่างรูปแบบวิธีใช้อื่นๆในการร้องขอให้สุภาพ
Could you possibly tell me the way to the station? (สุภาพมาก very polite) 
Would you mind switching on the TV?
Would you like to help me for a few minutes?
You couldn’t lend me some money, could you? (*ไม่เป็นทางการ, informal)
 
ถามเชิงอ้อมค้อม Indirect yes/no questions 
I wonder if you could help me for a few minutes.

2. รูปแบบการบอก(สั่ง)ให้ผู้อื่นทำบางอย่างให้

เราจะให้รูปแบบอื่นในกรณีไม่ได้ขอร้องให้ผู้อื่นทำ แต่จะเป็นการบอก/สั่ง ให้ผู้อื่นทำ ซึ่งอาจจะทำให้มองว่าไม่สุภาพ (rude) ยิ่งกับบทสนทนากับคนที่เราไม่รู้จัก (strangers) หรือคนที่เรายังไม่รู้จักดีพอ เราต้องใช้คำในรูปแบบที่มีความสุภาพขึ้นมาอีกนิดหน่อย แต่ต้องไม่ใช่รูปแบบการร้องขอ (ไม่มีตัวเลือกให้ว่าจะ yes, no )

รูปแบบต่อไปนี้คือวิธีการบอก/สั่งการ/แนะนำ แต่จะไม่สุภาพในกรณีที่เราใช้ในเชิงร้องขอ

Please answer by return of post. กรุณาตอบไปทางจดหมายนะ(ครับ/ค่ะ)

You ought to tell me your plans. คุณควรบอกแผนของคุณให้ฉันรู้นะ

Please help me for a few minutes. โปรดช่วยฉันซักแป๊บนึง

You should shut the door. คุณควรปิดประตูนั้นนะ

You had better help me. คุณควรมาช่วยฉัน

Carry this for me, please. กรุณาช่วยถือสิ่งนี้ให้ฉันหน่อย

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่มีพื้นฐาน

3. ในร้านค้า shops ร้านอาหาร restaurants

ขอร้องขอในร้านค้าหรือในร้านอาหาร ไม่มักใช้สำนวนเชิงอ้อมค้อมและไม่ให้ความหมายเชิงถาม
ตัวอย่างรูบแบบการใช้ทั่วไป

Can I have one of those, please?
I’d like to see the wine list, please.
Could I have a look at the red ones?
I would prefer a small one.

การพูดว่า give me …., please และ I want…., please นั้นปกติแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่สุภาพในกรณีนี้
ในหลายๆที่ซึ่งตัวเลือกสินค้ามีน้อยและไม่ต้องอธิบายมาก เราสามารถใช้เพียงชื่อสินค้านั้นและตามด้วย please

ตัวอย่างเช่น
Two cheeseburgers, please.
Black coffee, please.

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่มีพื้นฐาน

4. ไม่ใช้ Negative questions
ไม่ใช้ Negative questions เพื่อร้องขอ
ตัวอย่าง
สุภาพ Could you give me a light?
ไม่สุภาพ Couldn’t you give me a light? ออกแนวบ่นๆ complaint

5. การออกความเห็น Expressions of Opnion
การออกความเห็นสามารถทำให้ออกเชิงอ้อมค้อมเพื่อความสุภาพได้โดยเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม

พูดตรงๆ It would be better to paint it green.

สุภาพมากขึ้น Wouldn’t it be better to paint it green? 

(ใช้ประโยคเชิงอ้อมค้อม และเราใช้ negative question ในกรณีถามเพื่อหาข้อตกลง agreement)

Would it be better to paint it green?
(เป็นคำถามปลายเปิด open question และอ้อมค้อมมาก very indirect)

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

การเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเป็นการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความท้าทายร่วมกับความพยายามยามของความตั้งใจและความรับผิดชอบที่สูงมาก หลายคนอาจลังเลที่จะเริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐานในภาษา Thai Learn English เรามีวิธีการจากประสบการณ์จริงที่พร้อมจะแบ่งปัน เรายินดีต้อนรับโอกาสที่จะแนะนำคุณผ่านกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานในภาษาหรือจะเริ่มต้นที่ระดับศูนย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี! เป้าหมายของเราคือการให้คุณได้รับการสนับสนุนและเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง คุณสามารถเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในปริมาณตามที่คุณต้องการ ค้นหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแบบของคุณเอง